Elektrondatas hemsida

 

 

adMix dokumentation

adMix är dokumenterat på ett flertal olika sätt, för att man enkelt skall kunna finna just ' den information man behöver.

Närmast till hands ligger Hjälptexterna. Dessa nås från de olika progammen, och relaterar till det fält som markören står i.

Sedan har vi adMix ordlista/lexikon, där systemets olika begrepp definieras. Exempel här

Utöver detta finns en översiktlig dokumentation på nätet, där varje modul beskrivs. Se nedan för länkar till respektive modul.Hemsida Denna sida senast ändrad 2015-12-15
Copyright © 1997-2015 Elektrondata AB