Adwin

En klient för användning i Windows/95 och NT för körning av adMix med hjälp av MPX över ett nätverk via TCP/IP.

adWin är skriven i Pascal med hjälp av Delphi.

Se även: adWin beskrivning och adwin instruktion.

(Ur: adMix Ordlista Elektrondata AB)