Client

Program som via nätverk körs mot ett annat program i en annan dator. Det andra programmet kallas då server.

Observera dock att även de datorer som används kallas client och server.

(Ur: adMix Ordlista Elektrondata AB)