Mpx

Ett protokoll mellan en adMix klient och en adMix server över ett nätverk via TCP/IP.

Detta protokoll kan hantera allt från login till körning av adMix applikationer över ett nätverk. F n finns en klientprogramvara. Denna heter adWin och körs i Windows/95 och NT.

(Ur: adMix Ordlista Elektrondata AB)