Delphi

Delphi är ett modern och flexibelt utvecklings- hjälpmedel för framtagning av program i Windows- miljö.

(Ur: adMix Ordlista Elektrondata AB)