Adwin beskrivning

adWin är en programvara i Windows/95 för körning av adMix via mpx-protokollet över ett nätverk. adWin är en s k client i ett client/server-protokoll.

adWin behöver en adress till servern i form av ett maskinnamn eller IP-adress och en TCP-port.

(Ur: adMix Ordlista Elektrondata AB)