Adwin instruktion

Login och lösenord anges vid start. Detta styr vilka företag man kan arbeta med.

adWins meny visas. Val görs genom att klicka på önskat val en gång. Antingen startas då applikationen eller också visas en submeny. Ett stort antal applikationer kan startas i varje företag.

(Ur: adMix Ordlista Elektrondata AB)