Direkt meddelande

Med direkt meddelande avses att meddelandet visas direkt på mottagarens terminal om personen ifråga är aktiv i adMix.

För en icke aktiv operatör sparas meddelandet i operatörens hemkatalog i en meddelandekatalog.

Detta är en experimentfunktion.

(Ur: adMix Ordlista Elektrondata AB)