Operatör

Person som utnyttjar datorn i ett givet ögon- blick.

I denna referenstext avses dessutom personer som är aktiva inom adMix ram.

(Ur: adMix Ordlista Elektrondata AB)