Hemkatalog

Den katalog som operatören hamnar i efter att login har genomförts.

(Ur: adMix Ordlista Elektrondata AB)