Meddelandekatalog

Detta är en katalog som är placerad i operatörens hemkatalog med namn ".mx".

I denna förvaras följande meddelanderegister med inledande första tecken: - D Direkt meddelande - C Diskret meddelande (krypterat) - A Svarsmeddelande

(Ur: adMix Ordlista Elektrondata AB)