Experimentfunktion

Med detta avses att funktionerna ännu inte är fastställda samt att funktionaliteten ibland kan vara bristfällig.

(Ur: adMix Ordlista Elektrondata AB)