Ordertyper

Följande ordertyper finns: - Vanlig order - Restorder - Komplettorder - Direktorder & Beställningsorder - Veckoleveransorder & Komplettorder - Ej lagerpåverkande order & Returorder - Leveransplan

(Ur: adMix Ordlista Elektrondata AB)