Vanlig order

En vanlig order kan ge upphov till restorder i samband med delleverans.

(Ur: adMix Ordlista Elektrondata AB)