Beställningsorder

En beställning kan skapas till en leverantör med utgångspunkt från en order.

Denna beställning kan också fås med kundens egen adress som leveransadress.

Jämför: Direktorder

(Ur: adMix Ordlista Elektrondata AB)