Leveransplan

Ordertyp där ett preliminärt antal artiklar långt fram i tiden ligger lagrade. Normalt bestäms att rader som ligger för leverans inom den närmaste tiden är att betrakta som beställda, medan övriga endast är förväntad prognos.

(Ur: adMix Ordlista Elektrondata AB)