Restorder

Order som delvis har levererats, men där resten ska levereras vid ett senare tillfälle.

(Ur: adMix Ordlista Elektrondata AB)