Tcp-port

TCP-Port är en ingång till en servermaskin där en programvara lyssnar efter förbindelser och där sedan kommunikation sker via ett valt protokoll.

För adWin gäller normalt port nummer 2913.

(Ur: adMix Ordlista Elektrondata AB)