Rapportgenerator

Med rapportgeneratorerna i adMix går det att skapa egna rapporter. Varje rapportgenerator har ett primärt register.

Brytning och summering kan ske för upp till fem inledande utskriftskolumner, rapportkalkyler och utskrift av enbart summeringsrader kan göras.

(Ur: adMix Ordlista Elektrondata AB)