Brytning och summering

Med brytning avses att det i en rapport sker en utskrift av summerade kolumner i samband med att värden i en brytkolumn ändras.

Vilka utskriftskolumner som är brytkolumner anges när rapportgeneratorn skapas.

(Ur: adMix Ordlista Elektrondata AB)