Primärt register

Med primärt register avses det register som i en rapportgenerator är det grundläggande register som läses.

Normalt skrivs en utskriftsrad per post i detta register. Undantag är register med flera posttyper. Se även: Sekundära register

(Ur: adMix Ordlista Elektrondata AB)