Rapportkalkyler

Med rapportkalkyler avses de utskriftskolumner som ska kalkyleras fram.

En sådan kalkyl kan göras med utgångspunkt från en eller flera andra fält som finns med i rapportgeneratorn eller tidigare gjorda kalkyler.

(Ur: adMix Ordlista Elektrondata AB)