Krypterat

Med krypterat avses att information inte ligger i klartext utan att den är "förvrängd" enligt ett visst mönster som inte är allmänt känt. Genom att vända denna process kan informationen läsas igen.

Ett password i UNIX går emellertid inte att lösa med denna teknik. Kryptering för dessa är gjorda med hjälp av envägskryptering.

(Ur: adMix Ordlista Elektrondata AB)