Password

UNIX kräver normalt ett password i samband med login. Ett password är krypterat.

Oftast är det företagets systemadministratör som bestämmer om password ska användas, ibland är det den enskilda operatören. Sen kan det också vara den valda säkerhetsnivån som avgör att password måste användas.

(Ur: adMix Ordlista Elektrondata AB)