Systemadministratör

Den person i företaget som har det övergripande ansvaret för adMix m.a.p installation, utbildning och systemdrift.

Det är normalt systemadministratören som har hand om alla kontakter med Elektrondata m.a.p problem, utbildning, nya programversioner, etc.

(Ur: adMix Ordlista Elektrondata AB)