Sekundära register

Med sekundära register avses i rapportgeneratorn de register som läses via värden som finns i det primära registret.

Läsning av sekundära register sker om den önskade informationen finns i ett av dessa.

(Ur: adMix Ordlista Elektrondata AB)