Posttyp

I vissa register delas posterna upp i typer.

Anledningen till detta är att informationen som ska lagras är av olika typ men där den trots allt hör ihop.

Se även: exempel posttyp.

(Ur: adMix Ordlista Elektrondata AB)