Rullgardiner

Följande rullgardiner kan visas i adMix:

- Direktval, snabbval - Bildhantering - Elektronisk post - Unixkoppling - Utskrift och arbetssätt - Hjälptexter

(Ur: adMix Ordlista Elektrondata AB)