Elektronisk post

Detta är adMix koppling till elektronisk post och adMix interna system för meddelandehantering.

Elektronisk post utnyttjar UNIX "mail".

Meddelandehantering är direkta meddelanden mellan operatörer som utnyttjar adMix.

(Ur: adMix Ordlista Elektrondata AB)