Unixkoppling

Detta fönster ger möjlighet till unika kopplingar till andra rutiner som ligger utanför adMix som andra tillämpningsprogram i UNIX.

Innehållet kan styras per installation eller ock- så kan varje operatör få sitt eget fönster.

Se även: fönsterbeskrivning

(Ur: adMix Ordlista Elektrondata AB)