Bildhantering

Bilder i detta sammanhang är terminalbilder som har sparats i registerdisk för senare användning.

Via detta val går det att skriva ut, titta på editera, eller ta bort register med sparade terminalbilder.

(Ur: adMix Ordlista Elektrondata AB)