Fönstertyper

I adMix finns för närvarande följande grundtyper: - Fönstermeny - Rullgardinsmeny - Fönsterformulär - Fria fönsterformulär - Textfönster - Editeringsfönster - Fönsterlista

(Ur: adMix Ordlista Elektrondata AB)