Fönstermeny

Denna typ av meny visar olika menyrader som står för olika val. Markören syns normalt inte.

Förflyttning och val görs genom att använda nedåtpil eller uppåtpil till den menyrad som önskas.

Se även: fönstermenysökning.

(Ur: adMix Ordlista Elektrondata AB)