Editeringsfönster

Dessa fönster används för enkel ordbehandling med bl.a funktioner för: - ta bort ett tecken eller en rad (Del Char) - lägga in ett tecken eller en rad (Ins Char)

Dessa fönster avslutas med "return". "Ångerknapp" är "delete". Tabulator används för att komma till nästa rad/ord/slutet av rad.

(Ur: adMix Ordlista Elektrondata AB)