Textfönster

Dessa fönster används för att visa text eller instruktioner. I denna typ accepteras inte någon inmatning. De igenkänns genom att ingenting är upplyst inom fönstret.

De försvinner vid tryck på minustecken eller "delete".

(Ur: adMix Ordlista Elektrondata AB)