Behörighet nedkopplad linje

Om en nedkoppling av linje inträffar och om en behörighetskod är aktiv så behöver denna behörig- het anges igen, efter det att linjen åter är aktiv.

Förutsättningen är vidare att en rutin är aktiv. Om adMix meny körs, så kommer istället adMix att avslutas utan kommentar.

(Ur: adMix Ordlista Elektrondata AB)