Nedkoppling av linje

En terminallinje är nedkopplad om en modemuppkop- pling avbryts eller om terminalen stängs av.

I båda fallen gäller att en korrekt tråddragning har gjorts samt att terminalporten har specifi- cerats så att en nedkoppling lämnar besked till rutinen att linjen är nedkopplad.

(Ur: adMix Ordlista Elektrondata AB)