Behörighetskod

Med behörighetskod avses en kod som kan läggas in för att användas i följande sammanhang:

- Vid ingång till adMix. - Vid val av enskild meny eller rutin. - I några få fall, inne i enskilda rutiner. - Behörighet inaktiv terminal - Behörighet nedkopplad linje

(Ur: adMix Ordlista Elektrondata AB)