Behörighet inaktiv terminal

Om en terminal varit inaktiv längre tid än den maximala tiden som anges i "environment timeout".

Terminalen kommer att bli blank och en text som anger att den varit inaktiv samt meddelande att behörighetskod måste anges, visas.

(Ur: adMix Ordlista Elektrondata AB)