Environment

I samband med login så skapas en del grundlägande parametrar som gäller för den fortsatta behand- lingen i datorn.

Dessa parametrar benämns "environment". Dessa går att ändra. adMix använder en del sådana para- metrar. Detta finns dokumenterat i startrutin för adMix: /usr/adMix/csh/adMix.sh.

(Ur: adMix Ordlista Elektrondata AB)