M o d u l e r

adMix huvudmeny. Den visar de olika moduler som finns installerade i din dator. Huvudmenyn kan växla för olika operatörer beroende på deras olika nivåkoder. Även personliga menyer kan före- komma. Välj genom en siffra och "CR", eller genom att ange flera siffror, följt av "CR".

(Ur: adMix Ordlista Elektrondata AB)