Return

"return" avslutar alla bilder i adMix. Det är denna tangent som får rutinen att "fortsätta".

Tangenter markerade med "Enter", "LF" eller "line-feed", innebär i adMix exakt samma sak.

Se även: delete

(Ur: adMix Ordlista Elektrondata AB)