Env df-first-warning

"DF-FIRST-WARNING" anger hur mycket tillgängligt diskutrymme som måste finnas. Om denna gräns nås så får operatören en varning med tillgängligt ut- rymme angivet.

Grundvärde: 20000 block.

Se även: Understrykning/bindestreck.

(Ur: adMix Ordlista Elektrondata AB)