Understrykning/bindestreck

Understrykning används ofta i UNIX i samband med variabelnamn.

De går emellertid inte att använda i fönster inom adMix. Därför byts understrykning mot bindestreck när variabler namnges. Alla variabelnamn som innehåller bindestreck ska bytas mot understrykning.

(Ur: adMix Ordlista Elektrondata AB)