Env help-level

"HELP-LEVEL" anger en fixerad hjälptextnivå. Denna nivå överstyr den nivå som eventuellt finns inlagd i operatörstabellen.

Via denna variabel kan en systemadministratör tvinga fram en viss nivå av hjälptexter på ett enkelt sätt. Se även: Understrykning/bindestreck.

(Ur: adMix Ordlista Elektrondata AB)