Env editor

"EDITOR" innehåller namnet på det program som startas vid editering av UNIX-register.

Denna editor är dock inte samma som den som an- vänds vid editering av t.ex lång text.

(Ur: adMix Ordlista Elektrondata AB)