Lång text

Med lång text avses en fri text som läggs in via en enkel editor och där texten normalt är kopplad till en registrerad rad.

Texten kan ändras. Den tas bort samtidigt som den registrerade raden.

(Ur: adMix Ordlista Elektrondata AB)