Editera

Med editera avses att göra ändringar i en text med hjälp av en editor.

(Ur: adMix Ordlista Elektrondata AB)