Personliga snabbval

Personligt inlagda snabbval innebär att de utval- da snabbvalen endast gäller för den operatör som de är avsedda för.

De skapas av operatören själv eller också kan systemadministratören göra detta via en speciell rutin.

(Ur: adMix Ordlista Elektrondata AB)