Fönsterbeskrivning

Genom att kopiera /usr/adMix/bin/Windows till /usr/adMix/adm/.Windows eller till .Windows i din hemkatalog och göra ändringar i detta regis- ter, så går det att få annat innehåll i dessa fönster.

Referens: dokumentation i /usr/adMix/bin/Windows.

(Ur: adMix Ordlista Elektrondata AB)